Meniu
Meninio ugdymo pedagogas (Dailė)
2020-03-03

Meninis ugdymas yra svarbus veiksnys ugdant visapusišką ir kūrybingą vaiko asmenybę, jo veiklų formos ir pati jų esmė – kūrybinio proceso metu išreikšti save nekalbinėmis meninėmis formomis. Darželio vaikai skatinami dalyvauti kūrybos procese, kuris sukuria saugumo ir pasitikėjimo atmosferą, padeda įveikti išbandymų baimę, atveria galimybę meninės saviraiškos formomis išsakyti tai, ko paprastai neįmanoma išsakyti kitomis komunikacijos priemonėmis, pirmiausia verbalinėmis. Tokiu būdu menas edukacinėje aplinkoje suteikia pozityvios patirties precedentą, skatina plėtoti ne tik dailės, bet ir bendravimo įgūdžius, tikėti savimi pasitinkant naujus išbandymus.

Dailės užsiėmimo metu:

  • kiekvienas vaikas gali prasmingai veikti ir mažais žingsneliais tikrai didelių dalykų: artimą, nuoširdų dialogą ir tvarų emocinį ryšį su darželio vaikais bei pedagogais, o įprastus dalykus pamatyti naujai;
  • vaikai susipažįsta ir išbando įvairias dailės priemones;
  • eksperimentuoja;
  • išreiškia savo idėjas bei sumanymus individualia vizualine kalba.

Dailės pedagogas savo darbe:

  • remiasi naujausiomis ugdymo menu tendencijomis ir derina jas su dailės terapijos metodais, organizuoja grupinius ir individualius dailės užsiėmimus grupėse bei relaksacijos kambaryje;
  • kartu su kitais darželio specialistais organizuoja ir veda grupines veiklas;
  • įsijungia į renginių organizavimą, atlieka aplinkos dekoravimo darbus.

Nuorodos