Meniu
„Berželių“ grupė
2024-01-22

„Berželių“ grupė

  • Grupėje dirbama pagal lopšelio-darželio „Ežiukas“ ikimokyklinio ugdymo programą. Didelis dėmesys skiriamas vaikų emocinei savijautai. Taikoma „Zipio draugai“ programa.
  • Pagrindinis ugdymo(si) metodas yra žaidimas. Žaisdami vaikai patiria, išgyvena, sužino, kuria, „atranda“ ir perima svarbiausias dvasines vertybes, gyvenimo patirtį ir t.t.
  • Grupės aplinka suskirstyta į mažesnes erdves: tiek aktyviai, tiek ramiai veiklai. Žaislai, įvairios priemonės išdėstyti vaikams lengvai prieinamose vietose.

 

 

 

Nuorodos