Meniu
Ugdymo kokybė
2020-11-24

Lopšelio-darželio „Ežiukas“ ugdymo kokybės samprata: 

  • pozityvi pedagogų ir vaikų sąveika, vaikų aktyvumą, savarankiškumą skatinantis tarpusavio bendravimas; 
  •  ugdymosi procese taikomi metodai ir lūkesčiai atitinka vaikų raidos ypatumus, nuolat atsižvelgiama į ugdytinių poreikius ir interesus, siekiant, kad vaikai įgautų patyrimo bei pasiektų optimalių ugdymosi rezultatų; 
  •  sukurta ugdomoji aplinka užtikrinanti fizinę ir emocinę vaikų sveikatą bei saugumą; 
  • ugdomosios veiklos planavimas ir įgyvendinimas vykdomas iš vaiko perspektyvos, atsižvelgiant į vaiko pasiekimus ir poreikius, o ugdomosios veiklos refleksija – tai mokytojo profesinės – organizacinės veiklos apmąstymas, siekiant tobulinti ugdymosi procesą; 
  • sukurtas prasmingas bendradarbiavimas su šeima, išlaikant pedagoginio proceso vientisumą ir sėkmingą vaiko ugdymąsi;
  • skiriamas savalaikis bei nuolatinis dėmesys kvalifikacijos tobulinimui, savišvietai.

Nuorodos