Meniu
„Klevelių“ grupė
2020-04-08

Klevelių“ grupėje vaikai ugdomi pagal lopšelio – darželio „Ežiukas“ ikimokyklinio ugdymo programą. Ypatingą dėmesį skiriame socialinio emocinio intelekto ugdymui, nes jis yra vienas iš vaiko sėkmingo ugdymosi kriterijų. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas integruojamas į bendrą vaikų ugdymą, taikant emocinio intelekto programos Kimochis elementus.

Atsižvelgiat į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, gebėjimus, į raidos dėsningumus, vaikams padedame išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenys. Sudaromos sąlygos įvairiapusei vaikų veiklai, kad vaikas pats galėtų pamatyti, paimti, paliesti, tyrinėti, konstruoti, kurti ir sukurti, atrasti ir pažinti jį supantį pasaulį.

 

Nuorodos