Meniu
Priimamojo darbo laikas
2020-03-03

Savaitės diena

Priėmimo laikas

Priima

IV

09:30 - 18:00

Direktorė

I – V

13:30 - 15:00

Direktorės pavaduotoja ugdymui

I – V

14:00  - 15:00

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

I

10:30  - 11:00

Logopedė (R. Benešiūnienė)

IV

13:00  - 14;00

Specialioji pedagogė (N. Ramaškaitė)

Priimamojo darbo laikas

Įstaigos raštinės darbo laikas II, III nuo 08:30 iki 17:00 ir IV nuo 08:30 iki 12:30

Kauno lopšelio – darželio „Ežiukas“ grupės dirba nuo 07:30 iki 18:00 val.,

Prailginto darbo grupė dirba nuo 07:00 iki 19:00 val.

Nuorodos