Meniu
Kita svarbi informacija
2020-03-27

Mieli tėveliai/globėjai,

Informuojame, kad karantino laikotarpis pratęsiamas iki 2020 m. balandžio 13 d. Iki šio laikotarpio vyks nuotolinis ugdymas namuose ir pedagogų nuotolinė pagalba šeimai.

Mes pasiilgome vaikų šurmulio darželyje, bet situacija dėl viruso pavojaus koreguoja visų mūsų planus ir darbo pobūdį. Suprantame, kaip Jums svarbu vaikų ugdymas ir vaikų pagrindinė veikla – žaidimai. Mūsų pedagogai pasiruošę nuotoliniu būdu padėti ir pasiūlyti tikslingas veiklas, konkrečias užduotis kartu su vaikais namuose.

Užduotys ugdymui namuose bus pateikiamos periodiškai, atsižvelgiant į Kauno lopšelio – darželio ,,Ežiukas“ ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo programą, ikimokyklinio amžiaus vaikų  pasiekimų aprašą, vaikų amžių ir poreikius, bei ugdymo galimybes namuose.

Informacijos apie ugdymo turinį ieškokite:

1.    El. dienyne ,,Mūsų darželis”, ugdomosios veiklos savaitės planuose https://musudarzelis.lt

2.    Grupių „Facebook“ paskyrose. (Kas nesate, prisijungimų teirautis grupių auklėtojų)

3.    Lopšelio – darželio ,,Ežiukas“ „Facebook“ paskyroje https://www.facebook.com/Kauno-lop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-E%C5%BEiukas-1643959442558466/

4.    Lopšelio-darželio „Ežiukas“ internetinėje svetainėje Meniu skiltyje „Nuotolinis ugdymas“ www.eziukasdarzelis.lt 

5.    Dėl ugdymo organizavimo namuose, individualių užduočių, vaikų pasiekimų vertinimo mokytojai ir specialistai konsultacijas, abiem pusėm susitartu būdu teiks nuo  kovo 23 d. 9.00 – 13.00 val. darbo dienomis.

Pedagogams nuotolinio ugdymo organizavimas – tai naujas iššūkis, todėl svarbu visiems susitelkti ir bendradarbiauti. Sėkmingo nuotolinio darbo rezultatus pedagogai gali įvertinti tik gaudami grįžtamąjį ryšį iš tėvų/globėjų.

Būtų labai įdomu sužinoti, kaip sekasi mūsų mažiesiems namuose kartu su tėveliais žaisti, sužinoti, atrasti. O tai Jūs galite padaryti:

1.    Pasidalindami nuotraukomis, video įrašais.

2.    Vaikų piešiniais, konstravimo, aplikavimo, lipdymo, maisto gaminimo, pasakojimų kūrimo, muzikavimo ir kitais kūrybos rezultatais.

3.    Atliktų užduotėlių pavyzdžiais, rezultatais.

4.    Vaikų samprotavimais, mintimis ir nuotaikomis.

5.    Pateikdami savo įžvalgas ir pasiūlymus.

Dalinkimės ir būkime kartu!

Jeigu kils, dėl ugdymo organizavimo namuose klausimų, problemų, neaiškumų, rašykite, klauskite, siūlykite el. paštu eziukas4@gmail.com

 

·         Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr.SR-1284 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių“ Peržiūrėti failą

·         Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. Nr.V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ Peržiūrėti failą

·         Lietuvos Respublikos vyriausybė 2020 kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ Peržiūrėti failą

·         Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr.V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ Peržiūrėti failą

·         Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymas Nr.V-598 „Dėl Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo patvirtinimo“ Peržiūrėti failą

Nuorodos