Meniu
Mokesčio tvarka
2020-03-03

Atlyginimo dydis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatomas pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454. Sprendimas įsigaliojo nuo 2020 sausio 1 dienos.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2019-10-15 SPRENDIMAS Nr. T-454 (0.11 MB)
Nuorodos