Meniu
Mokestis už darželį
2023-05-22

Atlyginimo dydis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatomas pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454. Sprendimas įsigaliojo nuo 2020 sausio 1 dienos.

  • Nuo 2023 m. sausio 19 d. mokestis už darželį skaičiuojamas ir lengvatos taikomos, nepriklausomai nuo vaiko ir jo tėvų gyvenamosios vietos deklaravimo.

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas nuo 2023-02-09 Peržiūrėti dokumentą

T-103 sprendimas (0.03 MB)
Priedas (0.03 MB)
Sprendimas Nr. T-32 (0.03 MB)
„Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (0.1 MB)
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2019-10-15 SPRENDIMAS Nr. T-454 (0.11 MB)
Nuorodos