Meniu
Mokesčio tvarka
2021-04-27

Atlyginimo dydis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatomas pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454. Sprendimas įsigaliojo nuo 2020 sausio 1 dienos.

„Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (0.1 MB)
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2019-10-15 SPRENDIMAS Nr. T-454 (0.11 MB)
Nuorodos