Meniu
„Kaštonėlių“ grupė
2020-04-08

„Kaštinėlių“ grupėje ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdosi žaisdami, atsižvelgiame į galimybių laisvai rinktis, savarankiškai naudotis tomis priemonėmis, kurios tenkina kintančius vaiko poreikius ir skatintų kūrybiškumą, iniciatyvumą, saviraišką. IKT technologijų taikymas leidžia įdomiai, šiuolaikiškai ir efektyviai perteikti veiklas, individualizuoti ugdymo turinį.

 

 

Nuorodos