Meniu
Specialusis pedagogas
2020-03-03

Spec. pedagogas lopš elyje-darželyje "Ežiukas" teikia specialiąją pedagoginę pagalbą, didina specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo/si veiksmingumą.

Spec. pedagogas kartu su kitais darželyje dirbančiais specialistais, sudaro pagalbos vaikui specialistų komandą.

Spec. pedagogo funkcijos:

 • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą; 
 • Padeda vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus;
 • Grupėse vykdo vaikų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą;
 • Konsultuoja įstaigos pedagogus ir vaikų tėvus (globėjus) specialiojo ugdymo klausimais;
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.

Kada rekomenduojama kreiptis į spec. pedagogą?

 • Kuomet vaikas pradeda vėliau kalbėti, negu kiti bendraamžiai.
 • Kuomet vaikas sunkiai randa tinkamus žodžius pokalbyje.
 • Kuomet vaikui sunkiai sekasi išmokti raides, savaitės dienas, skirti ir pavadinti spalvas, formas, skaičius.
 • Kuomet vaikas sunkiau orientuojasi erdvėje (neskiria pusių: kairė-dešinė, nesiorientuoja popieriaus lape ir pan.).
 • Dažnai nerimastingas ir išsiblaškęs.
 • Nesugeba ar nenori vykdyti nurodymų, laikytis kasdieninių taisyklių ir tvarkos.

Nuorodos