Meniu
Logopedas
2020-03-03

Įstaigos logopedas koreguodamas įvairius kalbos ir kalbėjimo sutrikimus vaikus moko ir skatina:

 • komunikuoti verbalinėmis priemonėmis;
 • išsakyti savo nuomonę;
 • užmegzti kontaktą;
 • bendrauti kalbos pagalba.

 Mokydamasis kalbos, vaikas įgyja ne tik bendravimo, bet ir pažinimo įrankį. Vaikai, kurių kalba gerai išlavėjusi, lengviau bendrauja, reiškia savo mintis ir tuo pačiu pilniau pažįsta juos supančią tikrovę. Kalba - tai mūsų kontaktas su išoriniu pasauliu.

Logopedas įstaigoje:

 • vertina vaikų kalbos raidos ypatumus;
 • nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • organizuoja korekcinę pagalbą;
 • teikia metodines konsultacijas pedagogams ir ugdytinių tėvais. 

Kalbos korekciją ir lavinimą atlieka individualiai ir grupelėse. Pratybų metu naudojamos šiuolaikinės specialios logopedinės priemonės, mokomieji žaidimai, kompiuterinės mokomosios programėlės skirtos efektyviam ir greitam kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimui.

Logopedo veiklos kryptys:

 • kalbėjimo, kalbos ar komunikacijos sutrikimų identifikavimas;
 • efektyviausių korekcijos būdų parinkimas, pagal individualias asmens galimybes;
 • taisyklingo kalbinio kvėpavimo mokymas;
 • artikuliacinės motorikos lavinimas;
 • balso stiprumo, aiškumo, melodiškumo lavinimas;
 • foneminės klausos ir fonologinio suvokimo formavimas;
 • gimtosios kalbos garsų tarimo mokymas pagal specialias metodikas ir jų tarimo įtvirtinimas;
 • žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžių sudarymas;
 • ekspresyviojo ir impresyviojo žodyno plėtra, turtinimas, tikslinimas;
 • kalbos gramatinio taisyklingumo bei rišlios kalbos ugdymas;
 • kalbos supratimo lavinimas;
 • sklandaus kalbėjimo įgūdžių lavinimas;
 • tėvų konsultavimas kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų klausimais.

Nuorodos