Meniu
Informacija dėl mokesčio
2020-03-27

Pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimą Nr.T-454 “Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. balandžio 13 d., laikotarpyje tėvai (įtėviai, globėjai) atlyginimo už darželį nemoka pagal 10.7. punktą dėl ekstremalių įvykių ar esant –20ºC ir žemesnei oro temperatūrai.

Nuorodos