Meniu
Vaikų priėmimas
2023-03-30

Nuo 2010 m. birželio 1 d. vaikai į Kauno ikimokyklines įstaigas yra priimami centralizuotai. Priėmimas į įstaigą vyksta vadovaujantis 2015 m. gruodžio 8 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-682 patvirtintu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-656 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“, 2018 m. gegužės 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 35-316 „Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2018-2019 mokslo metais“

Norintiems pateikti prašymą priimti į Kauno lopšelį - darželį „Ežiukas“, privaloma atsinešti:

  1. Vaiko gimimo liudijimą.
  2. Dokumentus, patvirtinančius duomenis apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą (jei vadovaujantis priėmimo tvarka pirmenybė gali būti teikiama). 

Prašyme nurodoma: vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas); pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, kitos pageidaujamos paslaugos; duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą; duomenys apie tėvus (globėjus). 

Pastaba: pateikusieji prašymą, informaciją apie vaiko vietą eilėje, laisvas vietas įstaigoje, kitą informaciją gali gauti ir interneto svetainėje http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai.

 

  • Nuo 2023 m. sausio 19 d. mokestis už darželį skaičiuojamas ir lengvatos taikomos, nepriklausomai nuo vaiko ir jo tėvų gyvenamosios vietos deklaravimo.

 

 

Sprendimas Nr. T-102 (0.02 MB)
Sprendimas Nr. T-32 (0.03 MB)
Priedas (0.03 MB)
Nuorodos