Meniu
Etikos kodeksas
2024-03-17

Etikos kodeksas (EK) papildo bendruomenės teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios yra reglamentuotos LR Švietimo įstatyme, įstaigos nuostatose, vidaus tvarkos taisyklėse ir kituose norminiuose aktuose.

Etikos kodeksas padeda suprasti etiško elgesio problemas, kurios gali kilti darbinėje veikloje, tarpusavio santykiuose, viešame gyvenime, bei padeda jas spręsti.

Kauno lopšelio-darželio Ežiukas bendruomenės etikos kodeksas.pdf (0.3 MB)
Nuorodos