Meniu
Veiklos dokumentai
2020-03-23

ĮSTAIGOJE VYKDOMA:

IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS Peržiūrėti dokumentą

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS     Peržiūrėti dokumentą

VAIKO PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS Peržiūrėti dokumentus

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS      Peržiūrėti dokumentą

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS   Peržiūrėti dokumentą

 

Nuorodos