Meniu
Nuotolinis ugdymas
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Nuotolinio ugdymo tvarka
Priemonių-veiksmų planas
Kontaktai, kuriais tėvai/globėjai gali gauti pagalbą
Nuotolinio ugdymo planai ikimokyklinukams
Nuotolinio ugdymo planai priešmokyklinukams
Veiklos su ugdytiniais
Informacija dėl mokesčio
Kita svarbi informacija

Apie mus
Bendra informacija
Darželio istorija
Tradicijos
Vizija, misija, filosofija
Socialiniai partneriai

Struktūra ir kontaktai
Įstaigos valdymo struktūros schema
Įstaigos vadovas
Įstaigos darbuotojų sąrašas
Komisijos ir darbo grupės
Laisvos darbo vietos
Priimamojo darbo laikas
Kontaktai su žemėlapiu

Administracinė informacija
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Darbo užmokestis
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Direktoriaus ataskaitos
Išorinio vertinimo rezultatai
Mėnesio planai
Vidaus kontrolė
Tvarkos ir aprašai

Veiklos sritys
Etikos kodeksas
Pranešėjų apsauga
Korupcijos prevencija
Prevencinė veikla
Veiklos dokumentai
Ugdymo kokybė
Ugdymo aplinkos
Vaiko pažangos vertinimas
Ugdymo kokybė samprata
Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas
Tarptautinė programa "Zipio draugai"
Socialinio - emocinio ugdymo programa "Kimochi"

Teisinė informacija
Teisės aktai

Projektinė veikla
Aktyvi mokykla
Projektai įstaigoje
Projektai mieste, respublikoje
Erasmus+ mokyklos mainų strateginės partnerystės projektas: "Clever consumption starts early on"
Erasmus+ projektas: "Žmogaus teisės / Europa" (angl. "Human Rights / Europe)
eTwinning projektai

Vaikų grupės
„Riešutėlių“ grupė
„Šermukšnėlių“ grupė
„Klevelių“ grupė
„Berželių“ grupė
„Kaštonėlių“ grupė
„Ąžuoliukų“ grupė

Paslaugos
Nuotolinis ugdymas priešmokyklinukams
Nuotolinis ugdymas ikimokyklinukams
Vaikų maitinimas
Vaikų priėmimas
Renginiai, akcijos
Logopedas
Specialusis pedagogas
Psichologas
Meninio ugdymo pedagogas (Muzika)
Meninio ugdymo pedagogas (Dailė)
Mokestis už darželį
Patalpų nuoma

1,2% GPM parama
1,2% GPM parama

Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų apsauga

Atviri duomenys

Nuorodos
Naudingos nuorodos
Versija neįgaliesiems
Draugiškas internetas

Prisijungti
Nuorodos