Meniu
Išorinio vertinimo rezultatai
2020-03-03

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados:

2019 m. balandžio 2 d. Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko patikrinimą ir esminių teisės aktų pažeidimų nenustatė.

Nuorodos