Meniu
„Ąžuoliukų“ grupė
2024-01-22

„Ąžuoliukų“ grupė – priešmokyklinė grupė. Grupėje vaikai ugdomi pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. 2020-2021 metais vykdomas tarptautinis projektas-prevencinė socialinių įgūdžių formavimo programa „Zipio draugai“. Grupės aplinka skatina vaikus kūrybiškai veikti, bendrauti, plėtoti socialinę, pažinimo, komunikavimo kompetencijas. Ugdomas savimi ir savo gebėjimais pasitikintį stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas, pasirengęs sėkmingam mokymuisi mokykloje.

 

 

Nuorodos