Meniu
Ugdymo aplinkos
2024-01-22

Lopšelio-darželio „Ežiukas“ grupėse bei papildomuose kabinetuose vaikams, sukurta saugi, jauki, namus primenanti ugdymo aplinka, atitinkanti vaiko amžių. Ugdymo(si) priemonės skatina vaikų aktyvumą, kūrybiškumą, norą tyrinėti aplinką, įgyti naujų žinių, lavinti judesius. Ugdymo aplinka, orientuota į individualius kiekvieno vaiko poreikius, šiltus ugdytojų bei ugdytinių tarpusavio santykius.

Vaikams, kuriems reikalinga individuali pedagoginė – psichologinė, korekcinė pagalba, sudarytos sąlygos gauti įstaigoje dirbančių specialistų paslaugas.

Relaksacijos kambarys – erdvė, kurioje vaikai nusiramina, atsipalaiduoja. Atsipalaidavimo pojūtį ugdytiniai patiria stebėdami spalvų efektus, plaukiojančias žuvytes, kylančius burbulus ar stebėdami vaizdus interaktyvioje lentoje. Šioje erdvėje vaikų veiklos metu atsižvelgiant į užsiėmimo tematiką skamba raminanti muzika, gamtos garsai.

 

Darželio salė

Lopšelyje – darželyje „Ežiukas“ ypatingas dėmesys skiriamas vaikų fiziniam aktyvumui ir sveikos gyvensenos ugdymui(si). Darželio salėje vyksta rytinės mankštos, šokiai, kūno kultūros užsiėmimai, šventės.

Logopedės kabinetas – foneminės klausos lavinimo ir rišliosios kalbos ugdymo(si) aplinka.

Lauko aplinkoje sudarytos sąlygos vaikų žaidimams, stebėjimams, tyrinėjimams, kūrybai, poilsiui. Aikštelėse mediniai įrenginiai skirti siužetinei vaikų veiklai, sportui ir įrengtos poilsio zonos, dengtos smėlio dėžės, sutvarkytos pavėsinės.

Nuorodos