Meniu
Vizija, misija, filosofija
2020-10-08

ĮSTAIGOS VIZIJA

Tapti novatoriška ikimokykline ugdymo įstaiga, vykdančia ne tik tradicinę ugdymo veiklą, bet ir besiimančia integracijos į vietos bendruomenę, susiejant vaikų šeimas ir įstaigą, išvystant sportui ir savo psichinei sveikatai neabejingą bendruomenę.

 

ĮSTAIGOS MISIJA

Telkiant specialistų komandą, vietos bendruomenę teikti kokybiškas vaikų ugdymo paslaugas, įgyvendinant Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ ikimokyklinio ugdymo programą, taikant „Geros pradžios“ metodikos elementus, vaikų sveikatos stiprinimo programas, plėtojant sveikos gyvensenos įpročius skleisti socialinio emocinio ugdymo gerąją patirtį įstaigoje ir šalyje.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Lopšelio-darželio „Ežiukas“ bendruomenė vadovaujasi savita vertybių sistema, kuri glaudžiai siejasi su  lopšelio-darželio tikslais, uždaviniais, misija, vizija.    

    Lopšelyje-darželyje „Ežiukas“ puoselėjamos vertybės:

Ø  Gerbiame ir brandiname vaiko asmenybę.

Ø  Diegiame sveiką gyvenimo būdą nuo mažens.

Ø  Kartu kuriame ateities viziją.

Ø  Prisiimame solidarią atsakomybę už lopšelio-darželio misijos įgyvendinimą.

Ø  Planuojame ir įgyvendiname drauge.

Ø  Inovacijas sutinkame kaip galimybę mokytis.

Ø  Mokymąsi ir saviugdą suvokiame kaip teisę ir pareigą.

Ø  Kartu kuriame svetingą aplinką.

Nuorodos