Meniu
Nuotolinio ugdymo tvarka
2020-03-27

MŪSŲ ĮSTAIGOJE PASIRINKTI ŠIE NUOTOLINIO UGDYMO SPRENDIMAI:

  • Ugdymo procesas bus organizuojamas pasitelkus iki 25 proc. vienpusį ir sinchroninį ryšį su vaikais ir tėvais ir 100 proc. asinchroninį ryšį.
  • Pasirinktos nuotolinio ryšio priemonės: mobilūs telefonai, planšetės, kompiuteriai.
  • Ryšys tarp mokytojo ir vaiko (tėvų, globėjų) bus palaikomas įprastais pokalbiais telefonu, vaizdo pokalbiais (Facebook Messenger, Microsoft Teams, Viber ir kt.), žinutėmis, naujienomis el. dienyne www.musudarzelis.lt , grupių, įstaigos „Facebook“ socialiniame tinkle www.facebook.com įstaigos internetinėje svetainėje www.darzeliseziukas.lt, virtualioje mokymosi aplinkoje.
  • Bus naudojama aplinka: el. paštas, e-pokalbiai, el. dienynas bei virtuali aplinka.

Nuorodos