Meniu
Erasmus+ mokyklos mainų strateginės partnerystės projektas: "Clever consumption starts early on"
2024-01-22

Paskutinį mobilumą ir baigiamąjį mūsų tarptautinio Erasmus+ projekto „Protingas vartojimas prasideda ankstyvajame amžiuje“ susitikimą spalio mėn. 17-21 d. surengė mūsų partneriai iš Lenkijos, iš Szkola Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyly w Chynowej.

Norėdami skaityti daugiau  SPAUSKITE ČIA

Norėdami peržiūrėti fotoalbumą SPAUSKITE ČIA

 


Lopšelio – darželio „Ežiukas“ bendruomenė kartu su Erasmus+ projekto partneriais rugsėjo 26-30 d. susitikimų metu partneriais praktiškai išbandė ir aptarė įvairias galimas aplinkosaugines veiklas, kurių vienas pagrindinių uždavinių – patraukliai ir įtaigiai vaikams pristatyti protingo vandens vartojimo pagrindus, padėti jiems ugdytis ekologinį sąmoningumą.

Norėdami skaityti daugiau  SPAUSKITE ČIA


Rugsėjo 26-30 dienomis Kauno lopšelio-darželio bendruomenė „Ežiukas“ susitiko su Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto „Protingas vartojimas prasideda ankstyvajame amžiuje“ tarptautiniais partneriais iš Lenkijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos.

Norėdami skaityti daugiau SPAUSKITE ČIA

Apsilankymas Vičiūnų vandens gerinimo įrenginiuose


Rugsėjo 24-28 dienomis Kauno lopšelyje-darželyje „Ežiukas“ susitiko Erasmus+ tarptautiniai partneriai iš Italijos, Lenkijos, Rumunijos ir Turkijos. Šio ketvirtojo mobilumo tema buvo „Protingas vandens vartojimas“.
Mokytojai dalijosi patirtimi savo ugdymo įstaigose ir pristatė įvairius tausaus vandens vartojimo seminarus, padedančius ugdyti gerus įpročius nuo mažens. Geriausios partnerių praktikos sukauptos bendroje elektroninėje knygoje „Protingas vandens vartojimas“.

Kartu su partneriais dalyvavome įvairiose veiklose: susitikome su Kauno švietimo inovacijų centro atstovais, susipažinome su darželiuose Kauno mieste vykdomomis tvariomis ir ekologiškomis programomis. Taip pat aplankėme „Vičiūnų vandens gerinimo įrenginius“ ir sužinojome apie technologinius procesus, apžiūrėjome gręžinius, sužinojome apie turimas vandens atsargas ir valomus kiekius. Mokytojai išbandė refleksologinį Kneipo taką, ragavo įvairių rūšių natūralaus šaltinio mineralinio vandens. Visi kartu mėgavomės dailės terapijos dirbtuvėmis M.K. Nacionaliniame Čiurlionio dailės muziejuje.                                                                                    Projekto veiklos eina į pabaigą, atliekame „namų darbus“ ir planuojame paskutinį partnerių susitikimą Lenkijoje, tema „Protingas gyvenimo būdas ir požiūris į aplinką“.

Norėdami peržiūrėti fotoalbumą SPAUSKITE ČIA


Konferencija Vokietijoje

Praėjusiais metais visos 27 ES valstybės narės įsipareigojo įgyvendinti „Žaliąjį kursą“, kad iki 2050 m. ES taptų pirmuoju klimatui neutraliu žemynu. Šiemet gegužės 4–6 d. Potsdame, Vokietijoje, vyko konferencija „Erasmus + ekologiškas mobilumas + ekologiškos mokyklos“ (angl. „Erasmus + green mobility + green schools“).

Norėdami skaityti daugiau SPAUSKITE ČIA


Europos konferencija „Erasmus + ekologiškas mobilumas + ekologiškos mokyklos“, Potsdamas (Vokietija), 2022 m. gegužės 4-6 d. Praėjusiais metais visos 27 ES valstybės narės įsipareigojo įgyvendinti „Žaliąjį kursą“, kad iki 2050 m. ES taptų pirmuoju klimatui neutraliu žemynu. Šioje žaliojoje konferencijoje, kurioje dalyvavo daugiau kaip 230 dalyvių iš 23 šalių, buvo nagrinėjamas klausimas, kaip Erasmus+ projektai gali dar labiau paskatinti darnaus vystymosi ugdymą mokyklose. Buvo pristatyti įvairūs Erasmus aplinkosaugos ir klimato apsaugos projektai, tarp jų ir Lietuvos gerosios praktikos projektai, aptartos aplinkai draugiškų ir tvarių mainų koncepcijos. Be to, dalyviai turėjo unikalią galimybę pasinaudoti platforma, skirta užmegzti ryšius, ieškoti partnerių ir formuoti būsimus projektus klimato apsaugos ir darnaus vystymosi srityje. Džiaugiuosi galėdama dalyvauti tokioje įkvepiančioje konferencijoje. Grįžtu kupina idėjų ir planų, kaip „Žaliojo kurso“ iššūkius galima spręsti mūsų darželio kasdienybėje. Šiuo metu vykdomas Erasmus+ projektas „Protingas vartojimas prasideda ankstyvajame amžiuje“ yra puiki pradžia mūsų ugdytiniams labiau įsigilinti į tvarumo, klimato kaitos ir aplinkosaugos temas bei įgyti kompetencijų, reikalingų gyventi tvarioje ir išteklius tausojančioje visuomenėje ir ekonomikoje“.

European conference "Erasmus + green mobility + green schools", Potsdam (Germany) 4-6 May 2022 All 27 EU member states committed last year to the "Green Deal" to make the EU the first climate-neutral continent by 2050. This green conference, with more than 230 participants from 23 countries, addressed the question of how Erasmus+ projects can further promote education for sustainable development in schools. A variety of Erasmus projects on environmental and climate protection, including Lithuanian Best Practice projects, had been presented and concepts on environmentally friendly and sustainable exchange had been discussed. In addition, the participants had a unique possibility to use a platform for networking, partner finding and shaping future projects on climate protection and sustainability. Our kindergarten “Eziukas” was represented by the director Irma Zilinskiene: “Proud of being able meet such an inspiring auditorium and returning full of ideas and plans how the challenges of the “Green Deal” can be addressed in our everyday kindergarten life. Our current Erasmus + project “Clever Consumption Starts Early On” is the perfect springboard for our pupils to become more sensitized to the topics of sustainability, climate change and environmental protection and acquire competences for living in a sustainable and resource-saving society and economy”.

Norėdami peržiūrėti fotoalbumą SPAUSKITE ČIA


2021 m. spalio 25-29 dienomis vyksta pirmasis Erasmus+ mokyklų mainų strateginės partnerystės projekto „Protingas vartojimas prasideda ankstyvajame amžiuje“ (“Clever consumtion starts early on”) partnerių susitikimas nuotoliniu būdu. Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Italijos, Turkijos mokytojai dalinsis gerąja darbo patirtimi, susijusia su sveikos ir tvarios bei neužterštos aplinkos puoselėjimu, protingu vandens, energijos, maisto, atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų naudojimo, sveiko gyvenimo būdo ir darnaus požiūrio į aplinką. Spalio 25 d. Kauno lopšelio-darželio “Ežiukas” pedagogai Monika Dachnenkaitė, Kamilė Akockaitė, Irma Žilinskienė bei projekto koordinatorė Rita Radzevičienė dalyvavo pirmajame nuotoliniame susitikime. Projekto partneriams Lietuvos komanda pristatė nacionaliniu, regioniniu ir vietos mastu atliktus darbus bei veiklas skatinant taupiai ir atsakingai vartoti vandenį: renginių ciklas „Vandens vertinimas“ skirtas Pasaulinei vandens dienai 2021, renginių savaitė skirta Pasaulinės žemės dienai, Pilietinių iniciatyvų projektas „Kuriame Lietuvą 2021 !“ („Panaudoto aliejaus kelias“), respublikinį ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų ugdymo priemonių/veiklų idėjų mugę „Protingas vartojimas prasideda ankstyvajame amžiuje“.

Norėdami peržiūrėti fotoalbumą SPAUSKITE ČIA


Šiandieniniame pasaulyje vis dažniau kalbame apie ekologines problemas. Nors ekologinis sąmoningumas didėja, vis dar sunku suvokti ir pakeisti vartojimo įpročius. Kad galėtume džiaugtis nuostabia gamta ir sveika aplinka, mažais žingsneliais kiekvienas galime prisidėti prie žemės resursų tausojimo ir saugojimo. Tereikia tik pakeisti keletą kasdieninių gyvenimo įpročių: pradėti rūšiuoti atliekas, keisti supratimą, kad ne visos atliekos turėtų virsti šiukšlėmis, taupyti bei protingai vartoti vandenį, elektrą, maisto produktus.

Tikslas - susisteminti ir sudaryti veiklų/skaitmeninių priemonių katalogą "Protingas vartojimas prasideda ankstyvajame amžiuje", skirtą 2 - 10 metų vaikų ekologiniam ugdymui.

Katalogo nuoroda:

https://read.bookcreator.com/OcyzSU3HxUOD3YIZfhzw49w5Ob53/OBzwqfUJQ2afHrksuFRUBQ?fbclid=IwAR3rTMaW6iHEdWhqYmAf2wJasWTSOqqtnRm8t31qcnkZUO3nH4ni9y13wcY


Žemės diena

Projekto “Potingas vartojimas prasideda ankstyvajame amžiuje” įgyvendinimo veiklos Žemės dienai paminėti.

Norėdami peržiūrėti filmuką SPAUSKITE ČIA


Vandens vertinimas ir tausojimas

Vandens vertinimas ir tausojimas: vaikų idėjos švenčiant pasaulinę vandens dieną!

Norėdami peržiūrėti knygelę su vaikų idėjomis SPAUSKITE ČIA


Kūrybiškiausių laivų galerija

Pasaulinės vandens dienos minėjimo veiklose aktyviai dalyvavo visos Erasmus + projekto „Protingas vartojimas prasideda ankstyvajame amžiuje“ partnerių šalių ugdymo įstaigos bei jų bendruomenės. Kviečiame pasidairyti po „Kūrybiškiausių laivų galeriją“, į kurią “suplaukė” vaikų laivai iš Lietuvos, Lenkijos. Italijos, Rumunijos bei Turkijos.

Norėdami peržiūrėti filmuką SPAUSKITE ČIA


„Pasaulinė 2021 m. Vandens diena: kaip vertiname vandenį?“

„Mažų vandens lašiukų“ šokis

 #Pasaulinėvandensdiena #WorldWaterDay #Water2me

Norėdami peržiūrėti filmuką SPAUSKITE ČIA


Pasaulinė vandens diena

Kovo 22-oji diena, Pasaulinė vandens diena! Ačiū visai lopšelio-darželio “Ežiukas” bendruomenei už aktyvų ir kūrybingą dalyvavimą Pasaulinės vandens dienos paminėjimo veiklose!. Mes turėjome ne tik vieną dieną, bet ir įdomių įvykių, veiklų, patyrimų ir atradimų kupiną savaitę. Šiandien apibendriname savo veiklą ir labai džiaugiamės turėdami didelę piešinių, vaikų darbelių, vaizdo įrašų su dainomis ir šokiais kolekciją. Dėkojame už jūsų indėlį ir pasidalinsime šiais, kiekvienam akcijos dalyviui, dalyvavimą patvirtinančiais sertifikatais.

#PasaulinėVandensDiena #WorldWaterDay #Water2me


Vanduo ir gerovė!

Lopšelio-darželio „Ežiukas“ bendruomenė šūkiu „Vanduo ir gerovė!“ tęsia Pasaulinės vandens dienos šventinę veiklą. Žmogaus gerovė plačiąja prasme reiškia viską, kas svarbu žmonių gyvenimui, pradedant pagrindiniais žmogaus išgyvenimui reikalingais elementais (maistu, vandeniu, pastoge) iki aukščiausio lygio asmeninių tikslų pasiekimo ir dvasinių tikslų išsipildymu. Mūsų mažieji diskutavo apie vandens svarbą žmogaus gyvenimui, kodėl kūnas negali funkcionuoti be jo. Surengėme vandens degustaciją, ragavome, kaip citrinos, apelsino skiltelė vandeniui suteikia kitokį skonį, taip pat išbandėme keletą žolelių (mėtų), kad pajustume skonių įvairovę. Kitas labai svarbus vandens aspektas yra sanitarija ir higiena, ypač atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją. Mūsų vaikai - rankų plovimo superherojai! Kita diskusijų ir užsiėmimų tema buvo vanduo ir laisvalaikis. Vaikai pasakojo savo istorijas, dalijosi prisiminimais apie linksmą šeimos praleidimo laiką šalia upės, jūros ar ežero, žaidimus žaidžiant pajūryje ar tiesiog mėgaujantis atpalaiduojančiu bangų garsu. Labai svarbu suprasti, kad vanduo turi estetinę, istorinę ir archeologinę vertę tautos paveldui. Mažieji kalbėjo apie tai, kad mūsų gimtąjį Kauną supa dvi didžiausios Lietuvos upės - Nemunas ir Neris; o šių upių santakoje yra mūsų mūrinė Kauno pilis. Vėliau vaikai sukūrė savo albumą „Pasaulis, vanduo ir aš“.

 #PasaulinėVandensDiena #WorldWaterDay #Water2me

Norėdami peržiūrėti fotogaleriją SPAUSKITE ČIA


Protingas vandens vartojimas

Protingas vandens vartojimas 

Šiandien darželio „Ežiukas” bendruomenė tęsė Pasaulinės vandens dienos minėjimą ir organizavo įvairius užsiėmimus tema: „Protingas vandens vartojimas“. Vaikai kalbėjo, kaip vanduo yra svarbus mums, mūsų namams ir šeimos gyvenimui. Vyko pokalbiai, ką vanduo reiškia gyvai būtybei, kaip mes, kiekvienas, galime tinkamai saugoti vandenį. Mažieji pasakojo savo istorijas, išsakė savo mintis. Žiūrėdami paveikslus, filmus susipažino su natūraliais vandens ištekliais ir ekosistemomis, vandens apytaka. Mes daug diskutavome apie tai, kaip visas vanduo, kurį naudoja žmonės, vėl grįžta į aplinką, kartu su visais mūsų pridėtais nešvarumais. 2021 m. Pasaulinės vandens dienos tema yra vandens vertinimas, tad kaip galime tai pakeisti? Imkimės veiksmų kartu ir naudokime vandenį efektyviau!  

#Pasaulinėvandensdiena #WorldWaterDay #Water2me

Norėdami peržiūrėti fotogaleriją SPAUSKITE ČIA

Mūsų mažųjų mintys apie vandenį ir jo svarbą


Meninė raiška ir vanduo – „Spalvų šokis vandenyje“

Vykdydami Pasaulinės vandens dienos užsiėmimus, pasiūlėme ugdytiniams veiklas, kurių metu įspūdžius, emocijas, mintis, patirtį reikštų meninėmis priemonėmis ir būdais: muzika, šokiu, improvizacija, vizualine raiška. Vaikai skatinami būti kūrėjais – eksperimentuoti dailės medžiagomis ir vandeniu, tapyti klausantis kompozitoriaus M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“, klausytis vandens čiurlenimo, jūros ošimo ir kt. Pasiūlytos veiklos suteikė galimybes išbandyti naujas idėjas, naujus mąstymo ir problemų sprendimo būdus, skatino vaikus bandyti ir atrasti, kūrybiškai išreikšti save bei pasitikėti savimi.

 #Padaulinėvandensdiena #WorldWaterDay #Water2me

Norėdami peržiūrėti fotogaleriją SPAUSKITE ČIA

Norėdami peržiūrėti filmuką SPAUSKITE ČIA


Mokslas, bandymai, atradimai - labai įdomu!

Visiems vaikams patinka žaisti su vandeniu ir mokytis žaidžiant. Šiandien, dalyvaudami Pasaulinės vandens dienai skirtuose užsiėmimuose surengėme įdomių edukacinių eksperimentų, pakvietėme ir tėvelius kartu su vaikučiais pasinerti į ieškojimus. Daiktų plaukimas ir grimzdimas vandenyje yra smagi patirtis, kurią vaikai gali tirti. Tad naudodami paprastus vandens padėklus (indus), plūduriuojančius bei skęstančius daiktus pasiūlėme vaikams žaisti, eksperimentuoti, tyrinėti ir aptarti, kodėl ir kaip skirtingi daiktai plaukia ar skęsta vandenyje. Mažiausieji su tėveliais kūrė nuostabius „Svajonių laivus” ir juos plukdė. Žaismingos veiklos suteikė naujų įspūdžių, skatino norą sužinoti, išmokti ieškant informacijos, eksperimentuojant: vaikai siūlė idėjas, stebėjo, prognozavo, sprendė problemas, vertino, lygino ir samprotavo, pasakojo bei svarstė apie veiklos eigą, apie savo patirtį ir išgyvenimus.

#Pasaulinėvandensdiena #WorldWaterDay #Water2me

Norėdami peržiūrėti fotogaleriją SPAUSKITE ČIA

 

 

   

   Kasmet kovo 22-ąją minima #Pasaulinėvandensdiena #WorldWaterDay #Water2me

  2021 m. Pasaulinės vandens dienos tema - skatinti sąmoningą požiūrį į vandenį ir jo didžiulę svarbą kiekvienam iš mūsų.

  Artėjant šiai ypatingai dienai, visą savaitę, Kauno lopšelio-darželio “Ežiukas” bendruomenė paragins visus daugiau sužinoti apie vandens problemas, koks yra svarbus vanduo mūsų gyvenime, kaip svarbu jį tausoti!

Peržiūrėti video GALITE ČIA


    Kauno lopšelio-darželio Ežiukas" vaikai sveikina Erasmus+ projekto „Protingas vartojimas prasideda ankstyvame amžiuje“ partnerius su pavasariu! 

   Happy first day of spring everyone!


Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ vaikų sveikinimas Erasmus+ projekto „Protingas vartojimas prasideda ankstyvame amžiuje“ partneriams.

 


 Kauno lopšelis – darželis „Ežiukas“ dalyvauja ES 2020 m. finansuojamos programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projekte (KA229) „PROTINGAS VARTOJIMAS PRASIDEDA ANKSTYVAJAME AMŽIUJE“ (Nr. 2020-1-PL01-KA229-081879_4) Projekto trukmė: 24 mėnesiai Įgyvendinant šį projektą mūsų pedagogai skleis gerąją pedagoginio darbo, patirtį dalinsis žiniomis su partnerių šalių Lenkijos, Italijos, Rumunijos, Turkijos ugdymo įstaigų bendruomenėmis, susipažins su šių šalių švietimo sistema bei integruotomis tvaraus, protingo vartojimo ugdymo/sklaidos metodikomis. Projekto partneriai: Szkola Podstawowaim. Kard. Karola Wojtyly w Chynowej - Lenkija. Kauno lopšelis-darželis "Ežiukas" - Lietuva. Coala Gimnaziala Nr. 3 - Rumunija. 60 Yıl Anadolu İlkokulu - Turkija. PAGRINDINĖS PROJEKTO POTEMĖS: 1. Protingas energijos vartojimas. 2. Protingas vandens vartojimas. 3. Protingas maisto vartojimas. 4. Protingas atliekų tvarkymas. 5. Protingas gyvenimo būdas ir požiūris į aplinką. Šios temos bus nagrinėjamos per vaikams artimas veiklas – betarpišką bendravimą, žaidimus, kuriant vaidinimą, organizuojant įvairius renginius, sporto šventes, muzikos ir meno popietes, ir integruojant tai į kasdieninę veiklą/ugdymo turinį.

Nuorodos