Meniu
Psichologas
2020-03-03

Psichologas darželyje:

 • rūpinasi vaikų psichine sveikata;
 • ugdo vaikų emocinį intelektą;
 • ugdo psichologinį atsparumu;
 • rūpinasi reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
 • dirba su specialiųjų ugdymosi poreikių, emocinių, elgesio, bendravimo problemų, bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;
 • konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais;
 • teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;
 • vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą;
 • atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus;
 • vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą;
 • kartu su kitais darželyje dirbančiais specialistais, sudaro pagalbos vaikui specialistų komandą.

Į darželio psichologą galite kreiptis:

 • Kai vaikas turi elgesio sunkumų (vaikas konfliktiškas, nepaklusnus, elgiasi agresyviai, meluoja ir pan.);
 • Kai nerimą kelia vaiko emocinė būsena (padidėjęs nerimastingumas, vaikas atrodo prislėgtas, liūdnas, yra labai jautrus, nedrąsus, stokoja pasitikėjimo savimi ir pan.);
 • Kai vaikas turi bendravimo sunkumų (sunku susirasti draugų, nenori ar nemoka žaisti drauge su bendraamžiais, nesutarimai su tėvais);
 • Dėl adaptacijos sunkumų;
 • Dėl problemų šeimoje (artimo  šeimos nario netektis, tėvų skyrybos, patirta fizinė ar psichologinė prievarta);
 • Dėl sunkumų susijusių su protiniu išsivystymu (susikaupimo sunkumai, dėmesio išlaikymo sunkumai, motyvacijos stoka, raidos sutrikimai ir kt.);
 • Įvairiais gyvenimo atvejais, kai esate sutrikęs ir nežinote, kaip su vaiku kalbėtis ar elgtis.

 

Nuorodos