Meniu
Korupcijos prevencija
2024-03-17

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad įstaigos veikla būtų nešališka ir skaidri.

Aktuali informacija bei nuorodos:

 
ATSAKINGAS ASMUO UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ ĮSTAIGOJE

Rasita Masaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

(patvirtinta direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. Įsak. Nr. V-37)
Kontaktiniai duomenys: Tel. Nr. +370 37 42 46 25

Pranešimus, įtarus korupciją, teikite tel. +370 37 42 46 25  arba  el.p.:  eziukas4@gmail.com

Kauno lopšelio-darželio Ežiukas korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.pdf (0.4 MB)
Korupcijos prevencijos programa 2023-2025 m..pdf (0.16 MB)
Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma.pdf (0.1 MB)
Nuorodos