Meniu
Korupcijos prevencija
2023-03-07

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad įstaigos veikla būtų nešališka ir skaidri.

Aktuali informacija bei nuorodos:

Susidūrėte su korupcija? KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO ,,EŽIUKAS" KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2020-2022 METAMS

 
ATSAKINGAS ASMUO UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ ĮSTAIGOJE

Rasita Masaitienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

(patvirtinta direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. Įsak. Nr. V-37)
Kontaktiniai duomenys: Tel. Nr. (8 37) 42 46 25

Pranešimus, įtarus korupciją, teikite tel. (8 37) 42 46 25  arba  el.p.:  eziukas4@gmail.com

Korupcijos prevencijos programa 2023-2025 m..pdf (0.16 MB)
Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma.pdf (0.1 MB)
Nuorodos