Meniu
Vaikų maitinimas
2021-01-20

Kauno lopšelyje-darželyje „Ežiukas” maitinimas organizuojamas pagal „Vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964.


Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus telefonu 8 37 425283.

• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686); 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/AsGYWKIRhT

 

• Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas”; 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bec228b0928211e9ae2e9d61b1f977b3/MfzmiVIWFz

• Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. A-1891 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo”.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3befba03e8411ea829bc2bea81c1194/xuuFgzdyOL


Lopšelis – darželis „Ežiukas” dalyvauja Europos Sąjungos mokykloms skirtoje programoje, kuriai  įgyvendinti teikiama Europos Sąjungos  finansinė parama.Vaikų mitybai kiekvieną dieną papildomai skiriama pieno produktų, šviežių vaisių bei daržovių.


Lopšelyje-darželyje Ežiukas maitinimą organizuoja:                                                                          Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dietistė Dovilė Paukštė                                Tel.: +37065323845                                                                                                                               El.paštas: dovile.paukste@kaunovsb.lt                         

 

 

Sprendimas dėl maitinimo paslaugų teikimo Nr. T-327.pdf (0.19 MB)
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas Nr. V-964.pdf (0.51 MB)
15 dienų valgiaraštis 4-7 metų vaikams.pdf (23.92 MB)
15 dienų valgiaraštis 1-3 metų vaikams.pdf (23.85 MB)
Nuorodos