Meniu
Europos konferencija „Erasmus + ekologiškas mobilumas + ekologiškos mokyklos“
2022-05-08
Europos konferencija „Erasmus + ekologiškas mobilumas + ekologiškos mokyklos“

Europos konferencija „Erasmus + ekologiškas mobilumas + ekologiškos mokyklos“, Potsdamas (Vokietija), 2022 m. gegužės 4-6 d. Praėjusiais metais visos 27 ES valstybės narės įsipareigojo įgyvendinti „Žaliąjį kursą“, kad iki 2050 m. ES taptų pirmuoju klimatui neutraliu žemynu. Šioje žaliojoje konferencijoje, kurioje dalyvavo daugiau kaip 230 dalyvių iš 23 šalių, buvo nagrinėjamas klausimas, kaip Erasmus+ projektai gali dar labiau paskatinti darnaus vystymosi ugdymą mokyklose. Buvo pristatyti įvairūs Erasmus aplinkosaugos ir klimato apsaugos projektai, tarp jų ir Lietuvos gerosios praktikos projektai, aptartos aplinkai draugiškų ir tvarių mainų koncepcijos. Be to, dalyviai turėjo unikalią galimybę pasinaudoti platforma, skirta užmegzti ryšius, ieškoti partnerių ir formuoti būsimus projektus klimato apsaugos ir darnaus vystymosi srityje. Džiaugiuosi galėdama dalyvauti tokioje įkvepiančioje konferencijoje. Grįžtu kupina idėjų ir planų, kaip „Žaliojo kurso“ iššūkius galima spręsti mūsų darželio kasdienybėje. Šiuo metu vykdomas Erasmus+ projektas „Protingas vartojimas prasideda ankstyvajame amžiuje“ yra puiki pradžia mūsų ugdytiniams labiau įsigilinti į tvarumo, klimato kaitos ir aplinkosaugos temas bei įgyti kompetencijų, reikalingų gyventi tvarioje ir išteklius tausojančioje visuomenėje ir ekonomikoje“.

 

Norėdami peržiūrėti fotoalbumą SPAUSKITE ČIA

European conference "Erasmus + green mobility + green schools", Potsdam (Germany) 4-6 May 2022 All 27 EU member states committed last year to the "Green Deal" to make the EU the first climate-neutral continent by 2050. This green conference, with more than 230 participants from 23 countries, addressed the question of how Erasmus+ projects can further promote education for sustainable development in schools. A variety of Erasmus projects on environmental and climate protection, including Lithuanian Best Practice projects, had been presented and concepts on environmentally friendly and sustainable exchange had been discussed. In addition, the participants had a unique possibility to use a platform for networking, partner finding and shaping future projects on climate protection and sustainability. Our kindergarten “Eziukas” was represented by the director Irma Zilinskiene: “Proud of being able meet such an inspiring auditorium and returning full of ideas and plans how the challenges of the “Green Deal” can be addressed in our everyday kindergarten life. Our current Erasmus + project “Clever Consumption Starts Early On” is the perfect springboard for our pupils to become more sensitized to the topics of sustainability, climate change and environmental protection and acquire competences for living in a sustainable and resource-saving society and economy”.

Nuorodos