Meniu
"Netradicinis muzikos klausymas"
2021-06-03
"Netradicinis muzikos klausymas"

Š. m. gegužės mėnesį mūsų įstaigos "Berželių" grupės vaikai kartu su meninio ugdymo mokytoja Renata dalyvavo Kauno lopšelio-darželio "Lakštutė" respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte "Netradicinis muzikos klausymas".

Nuorodos