Meniu
Ugdymo kokybė samprata
2016-12-14

Lopšelio-darželio „Ežiukas“ ugdymo kokybės samprata:

  • pozityvi pedagogų ir vaikų sąveika, vaikų aktyvumą, savarankiškumą skatinantis tarpusavio bendravimas;
  • ugdymosi procese taikomi metodai ir lūkesčiai atitinka vaikų raidos ypatumus, nuolat atsižvelgiama į ugdytinių poreikius ir interesus, siekiant, kad vaikai įgautų patyrimo bei optimalių ugdymosi rezultatų; 
  • sukurta ugdomoji aplinka  užtikrinanti fizinę ir emocinę vaikų sveikatą bei saugumą; 
  • ugdomosios veiklos planavimas ir įgyvendinimas vykdomas iš vaiko perspektyvos (pirmiausia matyti vaiką, jo ugdymosi procesą), o ugdomosios veiklos refleksija – tai savo profesinės–organizacinės veiklos apmąstymas, siekiant tobulinti ugdymosi procesą;
  • sukurtas prasmingas bendradarbiavimas su šeima, išlaikant pedagoginio proceso vientisumą;
  • skiriamas savalaikis bei nuolatinis dėmesys kvalifikacijos tobulinimui, savišvietai.

Nuorodos