Meniu
 Naujienos

Apie mus
 Apie mus
 Bendra informacija
 Darželio istorija
 Tradicijos
 Vizija, misija, filosofija
 Socialiniai partneriai

Struktūra ir kontaktai
 Įstaigos valdymo struktūros schema
 Įstaigos vadovas
 Planuojami susitikimai
 Įstaigos darbuotojų sąrašas
 Darbuotojų atliekamos funkcijos
 Komisijos ir darbo grupės
 Laisvos darbo vietos
 Priimamojo darbo laikas
 Kontaktai su žemėlapiu

Administracinė informacija
 Nuostatai
 Planavimo dokumentai
 Darbo užmokestis
 Paskatinimai ir apdovanojimai
 Viešieji pirkimai
 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 Finansinių ataskaitų rinkiniai
 Ūkio subjektų priežiūra
 Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 Direktoriaus ataskaitos
 Išorinio vertinimo rezultatai
 Mėnesio planai

Veiklos sritys
 Korupcijos prevencija
 Prevencinė veikla
 Ugdymo trukmė
 Ugdymo organizavimas
 Ikimokyklinio ugdymo programa
 Priešmokyklinio ugdymo planas
 Ugdymo kokybė
 Ugdymo aplinkos
 Vaiko pažangos vertinimas
 Papildomas ugdymas
 Ugdymo kokybė samprata
 Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Teisinė informacija
 Teisės aktai
 Tyrimai ir analizės

Projektinė veikla
 Projektai įstaigoje
 Projektai mieste
 Tarptautiniai projektai

Vaikų grupės
 „Riešutėlių“ grupė
 „Šermukšnėlių“ grupė
 „Klevelių“ grupė
 „Berželių“ grupė
 „Kaštonėlių“ grupė
 „Ąžuoliukų“ grupė

Paslaugos
 Vaikų priėmimas
 Vaikų maitinimas
 Logopedas
 Specialusis pedagogas
 Psichologas
 Meninio ugdymo pedagogas (Muzika)
 Meninio ugdymo pedagogas (Dailė)
 Neformaliojo ugdymo mokytojas (Kūno kultūra)
 Mokesčio tvarka

Korupcijos prevencija

Asmens duomenų apsauga

Atviri duomenys

Nuorodos
 Naudingos nuorodos

 Galerija
 Prisijungti
Nuorodos