Meniu
Startavo projektas, skirtas žmogaus ir vaiko teisių pažinimui
2018-12-04 00:00:00
Startavo projektas, skirtas žmogaus ir vaiko teisių pažinimui

„Žmogaus teisės – Europa“ (angl. „Human Rights / Europe“) – tokia aktualia tema Kauno lopšelyje-darželyje „Ežiukas“ pradėtas įgyvendinti programos Erasmus+ bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas. Projekto partneriai – švietimo ir ugdymo įstaigos iš Ispanijos, Italijos, Rumunijos bei Turkijos –2018–2020 metais kurs ir puoselės draugišką aplinką geresniam žmogaus ir vaiko teisių pažinimui, sąmoningumo, kritinio mąstymo puoselėjimui, demokratinių vertybių pažinimui, aktyvaus pilietiškumo ugdymui, ugdys šiuolaikinį požiūrį į tautų ir kultūrų įvairovę, supažindins su pasauline vaikų pabėgėlių problema ir jos sprendimo būdais įvairiose Europos šalyse. Tikimės, kad į šį projektą įsitrauks visa darželio bendruomenė, socialiniai partneriai, nevyriausybinės organizacijos, kitos švietimo įstaigos.

Lapkričio 5–9 dienomis Adanos „Omer Kanaatbilen“ vidurinėje mokykloje (Turkija) vyko pirmasis šio projekto partnerių susitikimas. Lietuvai atstovavo Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ projekto koordinatorė Rita Radzevičienė, direktorė Irma Žilinskienė, psichologė Monika Motužė. Penkių dienų trukmės vizito mokymo(-si) veiklos buvo suplanuotos minėtiems tikslams įgyvendinti.
 
Pirmąją viešnagės dieną Turkijos moksleiviai, kurių mokykloje mokosi virš 800, pristatė šventinę kultūrinę programą, kurią paįvairino būgnų orkestras, tradiciniai šokiai iri nacionaliniai patiekalai. Visi projekto partneriai pristatė savo ugdymo įstaigas, bendrąsias ugdymo / mokymo programas, projekto komandas, šalių švietimo sistemas. Mes, pristatydamos Lietuvos švietimo sistemą, pasidžiaugėme atkurtos Lietuvos 100-mečiu bei tarptautinių švietimo mainų 20-mečiu.
 
Nuotaikingi filmukai padėjo susipažinti su partnerių gimtaisiais miestais, šalių kultūrinėmis, istorinėmis įdomybėmis. Taip pat apsilankėme miesto savivaldybėje, susitikome su miesto meru, švietimo bei viešųjų ryšių skyrių vadovais, išgirdome jų patirtį švietimo bei žmogaus teisių, pabėgėlių vaikų integravimo(-si) srityse.
 
Kitos dvi dienos buvo skirtos kiekvienos organizacijos stiprybių ir silpnybių (SSGG) analizei. Apjungę visų dalyvių bendras stipriąsias puses, išanalizavus silpnybes bei grėsmes, sudarėme naują bendrą projekto SSGG analizės matricą. Dalyvavimas bendrose pamokose, susitikimas su mokykloje besimokančiais Sirijos pabėgelių vaikais, darbas mišriose diskusijų grupėse leido tiksliau apibrėžti ir formuluoti tolimesnes veiklas.
 
Paskutinės dienos buvo skirtos projekto viešinimo ir rezultatų sklaidos bendros platformos aptarimui, projekto logotipo kūrimui, vyko darbų bei užduočių pasiskirstymas. Darželio pedagogų įgytos žinios, geroji patirtis, naujos idėjos bei įžvalgos bus pritaikytos atliekant namų darbus, kurių rezultatais dalinsimės antrajame partnerių susitikime Ispanijoje 2019 m. balandį.

Priedai:
Nuorodos